Hera Bridal

Sắc thái của thời gian tại Vịnh Vĩnh Hy

Sắc thái của thời gian tại Vịnh Vĩnh Hy


Bức ảnh bắt kịp thời khắc bình minh trong xanh tại Vĩnh Hy

Hoàng hôn trong ánh nắng vàng của buổi chiều tà tại Vịnh Vĩnh Hy (1)

Hoàng hôn trong ánh nắng vàng của buổi chiều tà tại Vịnh Vĩnh Hy (2)

Hoàng hôn trong ánh nắng vàng của buổi chiều tà tại Vịnh Vĩnh Hy (3)

Hoàng hôn trong ánh nắng vàng của buổi chiều tà tại Vịnh Vĩnh Hy (4)

Hoàng hôn trong ánh nắng vàng của buổi chiều tà tại Vịnh Vĩnh Hy (5)