Hera Bridal

Hình ảnh hoạt động triển lãm ngày hội của Hera Bridal

Hình ảnh hoạt động triển lãm ngày hội của Hera Bridal 11 12 13082017


Album cưới độc quyền của Hera (1)

Album cưới độc quyền của Hera (2)

Chiếc bàn đón khách với những bộ album đẹp xuất sắc của Hera (1)

Chiếc bàn đón khách với những bộ album đẹp xuất sắc của Hera (2)

Hậu trường chuẩn bị cho hoạt động triển lãm của Hera Bridal (1)

Hậu trường chuẩn bị cho hoạt động triển lãm của Hera Bridal (2)

Hậu trường chuẩn bị cho hoạt động triển lãm của Hera Bridal (3)

Hậu trường chuẩn bị cho hoạt động triển lãm của Hera Bridal (4)

Nhân viên của Hera đang đón và tư vấn cho khách hàng (1)

Nhân viên của Hera đang đón và tư vấn cho khách hàng (2)

Nhân viên của Hera đang đón và tư vấn cho khách hàng (3)